Reference

1. Agencija za zaštitu Gama sigurnost

2. Agencija za zaštitu B.I.G.A.

3. Agencija za zaštitu Sword Security

4. Agencija za zaštitu Alarm West

5. Agencija za zaštitu Sektor Security

6. Agencija za zaštizu Tip Security

7. Agencija za zaštitu Security Guard

8. Agencija za zaštitu Midlle Point

9. Agencija za zaštitu Scutum Security

10. Agencija za zaštitu Unilab

11. Agencija za zaštitu Sova Konis

12. Agencija za zaštitu SAS Security

13. Agencija za zaštitu Sword Security

14. Agencija za zaštitu D.S.C.

15. Služba zaštite OBI Bau-garten

16. Služba zaštite Aerodroma Sarajevo

17. Služba zaštite k.j.u. Gerontološki centar

18. Služba zaštite k.c.u. Sarajevu

19. Služba zaštite Željeznice BiH

20. Služba zaštite RTV BiH

21. Služba zaštite Žica

22. Služba zaštite Remontni zavod Hadžići

23. Služba zaštite Rudnik Breza

24. Služba zaštite B.B.M. Vareš

25. Služba zaštite S.Z.Z.P.O.I.T FBiH

26. Služba zaštite j.p. BH Pošta

27. Služba zaštite Pretis

28. Služba zaštite j.u. Zavod za transfuzisku medicinu

29. Služba zaštite Šumarstvo Prenj

30. Sektor unutrašnje sigurnosti i zaštite kjp Centra Skenderija

31. Sudska policija FBiH

32. Tim za specijalne namjene sudske policije FBiH

33. S.I.P.A.

34. MUP KS

35. MUP KS jedinica za podršku

36. Tim za obezbjeđenje Tobi Robinson

37. PPI International

38. Stirling Services

39. Sudska policija FBiH - Interventno-operativna jedinica

40. Agencija za koordinaciju policijskih tijela BiH