O nama

 

Klub za praktično streljaštvo & taktički trening POINT osnovan je 30.12.2003. godine u Zenici a od 07.12.2007.godine egzistira i radi u Sarajevu. Od osnivanja kluba, članovi KPS & TT POINT su napravili vrlo vrijedne i uspješne rezultate kako na državnom tako i na međunarodnom nivou (takmičenjima). KPS & TT POINT je prvi i najstariji klub u BiH i klub koji je ovaj veoma dinamičan i atraktivan sport pokrenuo u našoj zemlji.

 

U našu osnovnu djelatnost spada edukativno i moralno usmjeravanje članova kluba ka zakonitom, stručnom, savjesnom i sigurnom korištenju vatrenog oružja kao sportskog rekvizita praktičnog streljaštva.Također među osnovnim ciljevima kluba se nalaze i unapređivanje, treniranje i takmičenje u streljačkim sportovima koji nisu afirmirani u Bosni i Hercegovini ostvarenje vrhunskih sportskih rezultata u praktičnom streljaštvu, razvitak praktičnog streljaštva u BiH. Osim ovih usluga naš klub pruža i profesionalan trening za vojne i policijske jedinice, zaštitarske kompanije i individualne klijente, svim vrstama vatrenog oružja: pištolj, sačma, poluautomatska puška i snajper. U klubu rade vrhunski licencirani instruktori po međunarodnim standardima sa dugogodišnjim iskustvom i različitim sposobnostima. Da bi se postigao najviši stupanj profesionalnosti u rukovanju vatrenim oružjem, IPSC takmičenju te obavljanju zaštitarskih, policijski i vojnih poslova i vještina sa vatrenim oružjem nas klub pruža profesionalan trening i obuku.

 

Strelište

Strelište Pašino brdo se nalazi u Opštini Stari grad iznad starog dijela grada Baščaršije, udaljeno je od samog centra grada 15-ak kilometara. Do njega se može doći regionalnim putem preko Vratnika i Zmajevca. Strelište je izgrađeno na području starog strelišta koje datira od Austrougarske, Kraljevine Jugoslavije i JNA, koje više godina nije korišteno i služilo je za puštanje stoke, sječu šume i odlaganje čvrstog otpada. Ovo područje je zadnjih 10-ak godina bilo zapušteno i korišteno kao divlja deponija te je od vlasnika Ministarstva odbrane BiH proglašeno je kao neperspektivna imovina. Klub je 2011. godine sklopio ugovor o gazdovanju istim i pokrenuo projekat sanacije i izgradnje modernog i bezbjednog strelišta po međunarodnim standardima. Klub je izgradio reprezentativno civilno strelište kakvog nema u regionu, na kojem se može pucati iz pištolja, sačmarica, poluautomatskih pušaka i snajpera. Sva strelišta su zaštičena zemljanim barijerama visine 10 metara te svaki između sebe sa 4 metra zemljanim nasipom. Svaki od boksova zasebno omogućava 180 stepeni pucačke zone, bez obzira da li se radi o metalnim ili papirnim metama. Strelište mogu koristiti civili, sportisti, zaštitari, policija i vojska.

Klub broji 56 članova.GPS kordinate strelišta su:

43°52'24.2" N
18°26'45.5" E